Ogólnopolski Konkurs Fizyczny “Poszukiwanie talentów” 🔎⭐

Serdecznie zapraszam uczniów klas 7-8 do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym “Poszukiwanie talentów” 🔎⭐ Konkurs organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Fizyczne i możliwe, że będzie punktowany (organizatorzy wysłali wniosek o uwzględnienie osiągnięcia tytułu finalisty lub zajęcia wysokiego miejsca w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych do Małopolskiego Kuratorium Oświaty). Konkurs składa się z trzech etapów: Etap 1. […]